. aluminijska konstrukcija (mala težina)
. sa kanalima ili standardni
. aparati za ubacivače tijesta (robote)
. aparati za fermentaciju baguetta