. sastoji se od:
    - konvekcijske peći, fermentacijske komore i modula
    - konvekcijske peći i dva modula na postolju

Konvekcijska peć C-BOX
. standardna konvekcijska peć za 4,6 ili 10 limova 40 x 60 cm (46 x 66 cm)
. kompletno izrađena od Inox-a
. mehaničko ili elektronsko upravljanje
. smještaj peći na postolje ili na fermentacijsku komoru
. kondenzacijska ili aspiracijska napa

Modularna peć MODULAR EASY PLUS
. mogućnost kombinacije više modula i postolja s držačem limova
. mogućnost montaže do 4 modula jedan na drugi
. svaki modul radi kao zasebna pećnica
. potpuno elektronsko upravljanje svim funkcijama rada peći
. kapacitet pojedinog modula: 2 lima 66 x 46 cm
. unutarnje dimenzije herta: 670 x 920 mm
. unutarnja visina modula: 170 mm
. radna temperatura do 380 C
. opcionalni razvijač pare, zaseban za svaki modul

Fermentacijska komora
. kompletno izrađena od Inox-a
. staklena vrata
. kapacitet 9 ili 12 limova
. ručna regulacija vlage

Napa
. aspiracijska ili kondenzacijska