. standardna konvekcijska peć za 4,6 ili 10 limova 40 x 60 cm (46 x 66 cm)
. kompletno izrađena od Inox-a
. mehaničko ili elektronsko upravljanje
. smještaj peći na postolje ili na fermentacijsku komoru
. kondenzacijska ili aspiracijska napa