. konvekcijska peć za  teže uvjete rada (dugotrajni besprekidni rad)
. za 5 ili 10 limova 40x 60 ili 46x66 cm
. čvrsta Inox konstrukcija za radne temperature iznad 220 C
. aspiracijska ili kondenzacijska napa
. lijeve ili desna vrata
. automatska kontrola razvijača pare
. glavni ventilator sa 5 brzina rada
. elektronsko upravljanje svim funkcijama rada (SMART control panel)
. spremanje do 10 programa pečenja
. priključna snaga peći: 6 ili 12 kW/ 380 V
. masa peći: 195 ili 250 kg
. smještaj na čeličnu bazu ili fermentacijsku komoru oboje na kotačima
. potpuno automatsko upravljanje fermentacijskom komorom
. mogućnost pohrane do 9 programa rada
. fermentacijska komora izrađena od Inox-a 
. staklena vrata
. unutarnje osvjetljenje fermentacijske komore
. priključna snaga komore: 1,5 kW/ 230 V
. masa komore 69 kg