. mogućnost kombinacije više modula i postolja s držačem limova
. mogućnost montaže do 4 modula jedan na drugi
. svaki modul radi kao posebna pećnica
. potpuno elektronsko upravljanje svim funkcijama rada peći
. kapacitet pojedinog modula: 2 lima 66 x 46 cm
. unutarnje dimenzije herta: 670 x 920 mm
. unutarnja visina modula: 170 mm
. radna temperatura do 380 C
. opcionalni razvijač pare, zaseban za svaki modul