. nova serija kompaktnih roto peći
. male vanjske dimenzije (samo 90 x 120 cm za model RVT 46 E)
. za limove 40 x 60 i 60 x 80 cm
. električna ili verzija sa plamenikom 
. oplata, maska i vrata od Inox-a
. veliko staklo na vratima radi lakšega uvida u pečenje
. jednostavna montaža
. ručni ili automatski cug
. potpuno elektronsko upravljanje svim funkcijama rada peći
. mogućnost pohrane 10 programa pečenja
. dvobrzinska napa
. mogućnost regulacije brzine glavnih ventilatora
. mala potrošnja električne energije kod električnih modela