. nova generacija šok komora za smrzavanje proizvoda na kolicima
. više raznih veličina; od komore za 1 kolica 400x600 mm, do komore za 3 kolica 600x800 mm
. unutarnji paneli od Inox-a
. vanjski paneli plastificirani
. potpuno elektronsko upravljanje svim funkcijama rada (upravljanje OPTICOM)
. temperatura smrzavanja: -35 C
. kapacitet smrzavanja: od 30 kg/h do 130 kg/h
. serijski ugrađen vijčani kompresor radi tišeg rada i manje potrošnje el. Energije
. ugrađeni dekompresijski ventili
. rashladni plin R 452A
. svi model sa trofaznim napajanjem
. priključne snage od 2,8 kW do 13,8 kW