. klasična zidana parna peć
. više od 20 modela, ovisno o broju etaža, hertova ili duljine hartova
. površina pečenja od 5,9 do 23,7 m2
. velika masa osigurava rad bez oscilacija temperature
. mogućnost rada na lož ulje ili plin
. potpuno elektronsko upravljanje svim funkcijama rada (SMART CONTROL UNIT)
. staklena vrata etaža koja se otvaraju prema gore
. dvobrzinski ventilator nape