. klasično zidana dvoetažna tunelska peć
. zidano ložište s bočne strane
. „L“ cijevi s debelom stijenkom za pouzdano grijanje etaža
. idealna regulacija pečenja po širini i dubini peći
. kompaktno ložište osigurava potpuno iskorištenje energije
. mogućnost rada na loživo ulje, plin ili pelete
. razvijači pare smješteni u ložištu osiguravanju dovoljno pare u bilo kojem režimu pečenja
. mogućnost ugradnje dodatnih razvijača pare
. elektronska kontrola svih funkcija rada peći
. traka od žice, šamota ili granita
. osam raznih veličina peći
. površina pečenja od 13,99 m2 do 35,71 m2