Esmach BAKESTONE

Izuzetne mogučnosti pečenja zahvaljujući posebnoj izvedbi komore za pečenje.
Najjednostavnije moguče rukovanje i rad sa peći zahvaljujući visokoj radnoj temperaturi koju može postići.
ESMACH BAKESTONE je idealna peć za pečenje pizza, pizze napolitane te raznih vrsta kruha.


Pregled opreme