TAGLIAVINI  Smart Touch

TAGLIAVINI  Smart Touch - tehnologija u dodiru
                                    

Novi Tagliavini Smart Touch upravljački zaslon
. za upravljanje radom pojedinih ili svih etaža prema dnevnom, tjednom ili godišnjem rasporedu
. novi štedni način rada
. mogučnost ograničenoga pristupa za razne korisnike
. mogučnost pohrane stotina programa sa slikama pojedinih produkata
. 7“ vodootporni touch display
. nove velike ikone za lakši rad
. mogučnost jednostavne nadogradnje svih funkcija
. nova auto dijagnostika za svaki kvar
. mogučnost daljinskoga programiranja (pametnim telefonom)
. upravljanje na gotovo svim jezicima
. mogučnost pohrane svih podataka na USB stick ili na internet